Тези — Науково-практична конференція

Архів тезів

Правила оформлення тезів

Формат файлу:

*.doc, *.docx, *.rtf

Шрифт:

Times New Roman

Розмір шрифту:

12

Інтервал:

1,0

Поля:

Зверху - 2,5 см; знизу - 2,5 см; зліва - 2,5; справа - 2,5 см.

Обсяг тезів:

Обсяг тезів: 1 сторінка формату А4

Оформлення заголовку:

Назва роботи має бути надрукована жирним шрифтом у верхньому регістрі (великими літерами) без скорочень, потім через інтервал вказуються ініціали та прізвища авторів, назва установи, місто.

Основний текст:

Друкується через 1 інтервал від заголовка.

Файл повинен мати назву, яка набрана латинськими буквами, що містить прізвище першого автора і місто, що набрані без пробілів. Якщо від одного автора або групи авторів направляється більше однієї роботи, то наприкінці назви файлу ставиться цифра 1,2 чи 3 (наприклад, IvanovKiev, IvanovKiev1 і т.д.).

Зразок оформлення:

Перш ніж підготувати презентацію, будь ласка, ознайомтесь з правилами її оформлення. Оргкомітет звертає увагу, що презентації оформлені без урахування даних правил не будуть опубліковані.

Реєстрація учасників

РЕЄСТРАЦІЮ ЗАВЕРШЕНО

  Прізвище, ім'я, по батькові

  Місце роботи, область/населений пункт

  Професійна діяльність

  Посада

  Спеціальність

  Номер диплому

  Електронна адреса

  Контактний телефон

  Вибрати формат участі


  КОНТАКТИ

  Учасникам

  Доповідачам:

  Тел.: +38 098 362-05-57
  Е-mail: pediatr.eurasia@gmail.com
  та
  Е-mail: nmu.ped4@gmail.com

  ГОТЕЛІ, КОНТАКТИ

  З питань бронювання готелів:

  Тел.: +38 067 434-21-02 (Дмитро, Premier Hotel Rus)
  Е-mail: d.troyachenko@hotelrus.phnr.com

  Партнерам

  З організаційних питань участі у заході:

  Тел.: +38 096 720-40-59 (Грінченко Іван)
  Е-mail: ivan.grinchenko@absolut-global.com