Тези — Науково-практична конференція

Архів тезів

2022 рік |

Правила оформлення тез

Тези конференції будуть опубліковані у Українському науково-медичному молодіжному журналі ( спеціальний випуск).

Формат файлу:

*.doc, *.docx

Шрифт:

Times New Roman

Розмір шрифту:

12

Інтервал:

1,0

Поля:

Зверху - 2,5 см; знизу - 2,5 см; зліва - 2,5; справа - 2,5 см

Обсяг тезів:

Обсяг тез: основний текст без заголовку від 2500 до 3000 знаків без пробілів

Оформлення заголовку:

Назва роботи має бути надрукована жирним шрифтом великими літерами без скорочень, через інтервал вказуються прізвища авторів та ініціали , науковий керівник ( для студентів та молодих вчених), назва кафедри, завідувач кафедри, назва установи, місто, країна . Все друкується курсивом і вирівнюється по лівому краю тексту

Основний текст:

Друкується через 1 інтервал від заголовка

Зразок оформлення:

З детальною інформацією про оформлення тез можно ознайомитись за посиланням: https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/supplement

Файл повинен мати назву, яка набрана латинськими буквами, що містить прізвище першого автора і місто, що набрані без пробілів. Якщо від одного автора або групи авторів направляється більше однієї роботи, то наприкінці назви файлу ставиться цифра 1,2 чи 3 (наприклад, IvanovKiev, IvanovKiev1 і т.д.).

Тези надсилати на емейл nmu.ped4@gmail.com до 14.04.2023

Реєстрація учасників

Реєстрація для молодих вчених та студентів тутРЕЄСТРАЦІЯ ДО 19.04.2023

  Прізвище, ім'я, по батькові

  Місце роботи, область/населений пункт

  Професійна діяльність

  Посада

  Спеціальність

  Номер диплому

  Електронна адреса

  Контактний телефон


  Даю згоду на обробку персональних даних

  КОНТАКТИ

  Учасникам

  Доповідачам:

  Тел.: +38 098 362-05-57
  Е-mail: pediatr.eurasia@gmail.com
  та
  Е-mail: nmu.ped4@gmail.com

  Партнерам

  З організаційних питань участі у заході:

  Тел.: +380672311347
  Е-mail: 2311347@gmail.com