Програма — Науково-практична конференція

ПРОГРАМА

19 квітня 2023 року

ПЕДІАТРИЧНИЙ ПРАКТИКУМ. ПРОМОСЕКЦІЯ

8.40-9.00 Фільм "Не стріляй в дітей України"

9.00-9.15 Як перетворити вразливий для дітей та підлітків воєнний час в Україні в період можливостей? Мітюряєва-Корнійко І.О. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

9.15-9.30 Інфекційні діареї у дітей. Крамарьов С.О. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

9.30-9.45 Особливості вікового менеджменту ГКІ. Волосовець А.О. (Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ)

9.45-10.00 Інфекції сечових шляхів у дітей. Іванов Д.Д. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця)

10.00-10.15 Здорове дихання дитини – життєва функція, що надає повне відчуття свободи. Мітюряєва-Корнійко І.О. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

10.15-10.30 Особливості лікування дихальних розладів у дітей. Няньковський С.Л. (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів)

10.30-10.45 Весняні виклики дітям з алергічними захворюваннями. Уманець Т.Р. (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , м. Київ)

10.45-11.00 Утруднення носового дихання. Клінічні випадки. Косаковський А.Л. (Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ)

11.00-11.15 Біль в горлі. Власний клінічний досвід у призмі сучасних наукових даних. Колоскова О.К. (Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці)

11.15-11.30 Хронічний тонзиліт: проблема, яка потребує уваги. Кіщук В.В. (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця)

11.30-11.45 Аутоантитіла, асоційовані з системними хворобами сполучної тканини: значення для клініциста. Муквіч О.М. (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , м. Київ)

11.45-12.00 Стан зубів ротової порожнини у дітей – чи тільки стоматологічна проблема? Молочек Н.В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

12.00-12.15 Дубров С.О. Вітальне слово від Міністерства Охорони Здоров’я України (Перший заступник Міністра МОЗ України)

12.15-12.30 Кучин Ю.Л. Вітальне слово до педіатрів України (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

12.30-12.45 Антипкин Ю.Г. Вітальне слово від Президента Асоціації педіатрів України (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , м. Київ)

12.45-13.00 Виговська О.В. Діти та війна в Україні (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

НЕОНАТОЛОГІЯ ВОЄННОГО ЧАСУ (вебінарна кімната 1)

13.00-13.15 Особливості амбулаторного спостереження за передчасно народженими дітьми. Шунько Є Є , Лакша О.Т., Бєлова О.О. (Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ)

13.15-13.40 Порушення серцевого ритму у новонароджених. Ларс Майер-Добковітц (Клініка Вестбранденбург Станфорт, м. Потсдам, Німеччина)

13.40-13.55 Диференційований підхід до менеджменту персистуючої легеневої гіпертензії у передчасно народжених дітей. Клименко Т.М., Кононович М.І., Карапетян О.Ю. (Харківський національний медичний університет, м. Харків)

13.55-14.10 Сучасні тренди виходжування передчасно народжених дітей. Павлишин Г.А., Сарапук І.М. (Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль)

14.10-14.30 Неонатальні аритмії. Гончарь М.О., Бойченко А.Д., Саніна І.О., Кондратова І.Ю., Онікієнко О.Л. (Харківський національний медичний університет, м. Харків)

14.30-14.45 Використання сучасних настанов в лікуванні неонатальних жовтяниць. Качалова О.С., Мітюряєва-Корнійко І.О., Корнієнко А.Б., Гнилоскуренко Г.В., Шевченко Т.А. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ ВОЄННОГО ПЕРІОДУ (вебінарна кімната 1)

14.45-15.05 Бронхіальна астма у дітей: сучасні стандарти діагностики і лікування. Беш Л.В. (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів)

15.05-15.30 Педіатричні дилеми, повʼязані з кропивʼянкою. Адам Сибильский (Варшавський Центр Медичної Післядипломної Освіти, Клініка Педіатрії, Польща)

15.30 -15.45 Бронхіальна астма у дітей в реаліях сьогодення: виклики, можливості, майбутнє» Речкіна О.А.( ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»)

15.45 -16.00 Атопічний дерматит:нове розуміння патогенезу. Волосовець О.П., Мозирська О.В. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

16.00-16.15 Ентероколіт, що індукований харчовими білками,- підступний варіант гастро-інтестінальної харчової алергії у дітей. Охотнікова О.М. (Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ)

16.15-16.30 Ефективність сублінгвальної алергоспецифічної імунотерапії у дітей з бронхіальною астмою Прохорова М.П., Купкіна А.В. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

16.30-16.45 Вакцінація дітей проти COVID – 19: проміжні підсумки. Лапій Ф.І.(Міжнародний Європейський Університет, м. Київ)

16.45-17.00. Практики вакцинації у світі: спільне та відмінне з Україною. Гречуха Є.О. (Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ)

17.00-17.15 Бронхіоліт у дітей – європейські стандарти менеджменту. Сміян І.С., Павлишин Г.А., Слива В.В. (Навчально-науковий медичний інститут Сумського державного університету, Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського)

17.15-17.30. Енцефалопатія у дітей в практиці дитячого інфекціоніста. Воронов О.О. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

17.30-17.45 Особливості ураження слизової оболонки рота при інфекційних та не інфекційних захворюваннях у дітей. Клінічні випадки. Палатна Л.О., Крамарьов С.О., Шпак І.В., Серякова І.Ю. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

17.45-18.00. Вірус-індукований візінг у дітей Хоменко В.Є., Ємець О.В. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

РОЗВИТОК РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО НАПРЯМКУ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДІТЯМ У ВОЄННИХ УМОВАХ (вебінарна кімната 2)

13.00-13.15 Сучасна фізична та реабілітаційна медицина в Україні, її імплементація в педіатрії. Владимиров О.А. (Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ)

13.15-13.30 Новітні напрямки в дитячій реабілітаціі України. Клець Т.Д., Чуриліна А.В., Бурлай В.Г., Салтикова Г.В., Глєбова Л.П, Кухта Н.М.(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

13.30-13.50 Сучасні підходи до реабілітації хворих з травмами різної етіології в США. Dr. Stacie Waite DPT (Реабілітаційна клініка Cascadia of Nampa, Сanyon County, Idaho, USA)

13.50-14.05 Фізична та реабілітаційна медицина наслідків пологової травми у дітей. Принципи формування індивідуальної програми реабілітації відповідно МКФ. Владимирова Н.І. (Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ)

14.05-14.20 Затримка розвитку у дитини першого року життя та напрямки корекційної роботи. Назар О.В., Моісеєнко Р.О. (Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ)

14.20-14.35 Основні особливості реабілітації дітей та підлітків. Колісник С.П. (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця)

14.35-15.00 Складові роботи спеціалістів педіатричної мультідисциплінарної реабілітаційної команди: 1. Фізична терапія дітей підліткового віку після ампутації нижньої кінцівки. 2. Диспраксія в діяльності логопеда: виявлення, діагностика, корекція. 3. Використання музикотерапії в реабілітаційній практиці психолога у дітей. Борсукевич Т.С., Горщук О.М., Гулакова Л.П., Гелевера О.О. (КНП «ДКЛ №6» м. Києва)

15.00-15.25 Організація реабілітаційних відділень дитячих лікарень міста Києва. Клець Т.Д., Каргаполова О.В., Процюк Ю.О., Левицька Л.В., Коротич Т.І., Шахраманова Н.О., Забудська Л.Р., Бондаренко Й.М., Головченко Т.П., Якимович С.А., Недашківська І.М.(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, КНП «ДКЛ №1,3,4,6,7» м. Києва)

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ ВОЄННОГО ЧАСУ (вебінарна кімната 2)

15.25-15.40 Астенічний синдром у дітей на фоні функціонально-дегенеративних змін шийного відділу хребта. Променеві методи діагностики. Андрущенко І.В., Глазовська І.І., Кузнєцов В.В. (ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», Навчально-науковий інститут високих технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ)

15.40-15.55 Галітоз у дитини – гастроентеролог, стоматолог чи хірург? Іванців-Грига І.С. (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів), Griga N. (RDH, PHDHP, MPH Dental Hygiene Program Motgomery County Community College, USA), Сірко О.Ю. (МЦ «ОРА», м. Дрогобич)

15.55-16.10 Ортодонтична допомога дітям в різних вікових групах під час воєних дій. В якому віці і на що звертати увагу? Довбенко С.А., Костюк Т.М. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

16.10-16.25 Жіноче здоров’я дівчини в реаліях воєнних подій в Україні. Косюк Л.А., Романенко С.Ю. (НДСЛ «ОХМАТДИТ», Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

16.25-16.40 Менеджемент лімфаденопатій у дітей. Пипа Л.В. (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця)

16.40-16.55 Беззупинна кров в дитячій гематології: виклики війни (доповідь та майстер-клас ) Романенко С.Ю., Вільчевська К.В., Бахчиванджи І.О., Мартиненко Ю.В. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Центр патології гемостазу НДСЛ «ОХМАТДИТ», м. Київ)

16.55 -17.10 Особливості надання допомоги дітям з ендокринними захворюваннями, або підозрами на них протягом року військових дій в Україні. Довгодько В.В., Бурлака Є.А., Перетятько В.В., Лантух Л.О.(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, КНП «ДКЛ №6», м. Київ)

17.10-17.25 Генетика затримки психо-неврологічного розвитку у дітей Турова Л. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

17.25 -17.50 Майстер-клас: Як забезпечити харчування дитини під час війни? Солдатова О.В. (Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ).

20 квітня 2023 року

ВИКЛИКИ ДИТЯЧИХ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЇ, НЕФРОЛОГІЇ ТА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ВОЄННОГО ЧАСУ (вебінарна кімната 1)

9.00-9.15 Міфи в дитячій кардіології. Климишин Ю.І., Руденко Н.М. (ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії», Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м.Київ)

9.15-9.30 Стан серця та толерантність до фізичних навантажень у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом. Головко Т.О., Богмат Л.Ф., Ніконова В.В. (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України, м. Харків)

9.30-9.45. Складності діагностики в дебюті системного червоного вовчака у дітей. Починок Т.В., Горобець Н.І., Лутай Т.І. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

9.45-10.00 Якість життя пацієнтів із системним червоним вовчаком Богмат Л.Ф., Шевченко Н.С., Бессонова І.М. (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України, м. Харків)

10.00-10.15 Пролапс мітрального клапана у дітей. Особливості діагностики, корекції та прогнозу. Кулешов О.В., Лайко Л.І., Медражевська Я.А., Олійник В.С. (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця)

10.15-10.30 Гостре пошкодження нирок і хронічна хвороба нирок у дітей. Лавренчук О.В., Багдасарова І.В. (ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ)

10.30-10.45 Деформація кісток, як прояв рідкісних захворювань нирок: клінічні випадки та міжнародні рекомендації. Борисова Т.П. (Черкаська медична академія)

10.45-11.00 Хронічна хвороба нирок у дітей України: ретроспектива і реалії. Фоміна С.П. (ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ)

11.00-11.15 Генетичні маркери метаболічно-асоційованої жирової хвороби печінки у дітей. Абатуров О.Є., Нікуліна А.О. (Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро)

11.15-11.30 Ліпідні маркери метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки у юнаків з ендокринною патологією. Страшок Л.А., Бузницька О.В., Хоменко М.А. (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків)

11.30-11.45 Клініко-морфологічні маркери у визначенні тактики лікування дітей з виразковим колітом. Денисова М.Ф., Музика Н.М., Букулова Н.Ю., Задорожна Т.Д., Арчакова Т.М. (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ)

11.45-12.00 Запальні захворювання кишківника з дуже раннім початком. Шадрін О.Г., Мостовенко Р.В. (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», НДСЛ «ОХМАТДИТ», м. Київ)

12.00-12.15 Дефіцит хрому як складова формування ожиріння у дітей. Гищак Т.В., Марушко Ю.В., Костинська Н.Г.(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

12.15-12.30 Сучасні принципи діагностики і лікування дитячого ожиріння з позиції доказової медицини. Фурдела В.Б., Павлишин Г.А.(Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль)

ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОНЕВРОЛОГІЯ У ФОКУСІ ВІЙНИ (вебінарна кімната 1)

12.30-12.50 Психогенетичний потенціал особистості: методологія, методики, методи, процедури. Максименко С.Д. ( ДУ “Інститут психології ім .Г.С. Костюка», м. Київ)

12.50-13.10 Парасомнії у дітей Томас Ерлер (Клініка Ернста фон Бергманна, факультет Health and Medical University, Потсдам, Німеччина)

13.10-13.25 Рекомендації із безпечного дитячого сну як пріоритетного питання у профілактиці синдрому раптової смерті немовлят Костюкова Дарія, Домрес Наталія (Еuropean Sleep Medicine and Neurophysiology Association, ESMANA), Раковська Людмила (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), Барська Ліна (медичний центр Перший ГВ френдлі)

13.25-13.40 Розлади сну у дітей в період воєнного часу. Кирилова Л.Г., Мірошников О.О., Горбань Н.Е. (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ)

13.40-13.55 Медико-психологічний супровід дітей дошкільного віку постраждалих в наслідок воєнних дій Мокія-Сербіна С.О. (Дніпровський державний медичний університет, м. Кривий Ріг)

13.55-14.10 Терапія посттравматичного стресового розладу у дітей з позицій доказовості. Хайтович М.В., Місюра О.М. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

14.10-14.25 Соматичний профіль посттравматичного стресового розладу у дітей. Стоєва Т.В. (Одеський національний медичний університет, м. Одеса)

14.25-14.40 Наративна експозиційна терапія за матеріалами тренінгу професора Франка Нойнера (Frank Neuner, 27-28.03.2023 за сприянням МОЗ Німеччини) для опрацювання психотравматичного досвіду в умовах воєнного часу в Україні. Богуцька Н.К. (Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці).

НЕВІДКЛАДНА ПЕДІАТРІЯ ТА СУЧАСНА ТРЕНІНГОВА ОСВІТА - НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ВОЄННОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ (вебінарна кімната 1)

14.40-14.55 Особливості анестезіологічного, хірургічного забезпечення і психологічного супроводу дітей з воєнною травмою. Ярославська С.М., Копил Л.Г., Жовнір В.А., Єрофеева Я.В., Чернишук С.С., Левицький А.Ф., Притула В.П., Аноприєнко О.В., Кисіль Н.П. . (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, НДСЛ «ОХМАТДИТ» Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям, м. Київ)

14.55-15.20 Практична лекція для лікарів з питань сучасної діагностики невідкладних станів у дітей з болями у животі: «Не-КЛІЗМА-тичні рішення з УЗД РОСUS» Dr. Katarzyna Hampton, MD / Катажина Гемптон, лікарка медицини невідкладних станів, США

15.20-15.35 «Педіатрична телемедицина» - викладання на післядипломному етапі. Мавропуло Т.К. (Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро)

15.35-15.50 Симуляційні технології навчання - дієвий інструмент формування фахових компетентностей майбутніх лікарів (досвід БДМУ) Марусик У.І. (Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці).

15.50-16.10 Симуляційні гібридні педіатричні центри в Україні: підготовка проєкту, організація, старт. Томас Ерлер, Костюкова Дарія (Клініка Ернста фон Бергманна, Health and Medical University, Потсдам, Німеччина)

16.10-16.30 Майстер-клас: «Командна робота при наданні допомоги критично хворій дитині» Капустіна О., Оболонський О., Болонська Г., Бур’ян С. (Комунальне підприємство «Регіональний медичний центр родинного здоров’я» Дніпровської обласної ради», м. Дніпро)

16.30-16.45 Майстер-клас: STOP-THE-BLEED: Важливість навичок зупинки критичної кровотечі в умовах війни в Україні Мірошниченко М.В., Правда С.М., Соколенко В., Беспетюк В., Бережна Є. (Донецький національний медичний університет, КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради», м. Кропивницький)

16.45-17.05 Майстер-клас (демонстрація, доповідь): «Зворотній зв’язок (фідбек) в симуляційному сценарії» Кривонос Ю.М., Шевченко Т.А , Терлецький Р.В., Клець Т.Д., Суходольська Е.С., Ковальчук І.В. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

17.05-17.30 Майстер-клас: «Методики віртуальних пацієнтів з концепційною мапою на платформі CASUS як засобу становлення компетентності клінічного мислення». Тарнавська С.І., Гарас М.Н., Богуцька Н.К. (Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці).

17.30-17.50 Неонатологічний тренінг: «Огляд новонародженої дитини. Фізіологічні рефлекси» Власова О.В., Колоскова О.К. (Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці).

Фільм "Не стріляй в дітей України"

ВИСТАВКА ПАРТНЕРІВ

Реєстрація учасників

Реєстрація для молодих вчених та студентів тутРЕЄСТРАЦІЯ ДО 19.04.2023

  Прізвище, ім'я, по батькові

  Місце роботи, область/населений пункт

  Професійна діяльність

  Посада

  Спеціальність

  Номер диплому

  Електронна адреса

  Контактний телефон


  Даю згоду на обробку персональних даних

  КОНТАКТИ

  Учасникам

  Доповідачам:

  Тел.: +38 098 362-05-57
  Е-mail: pediatr.eurasia@gmail.com
  та
  Е-mail: nmu.ped4@gmail.com

  Партнерам

  З організаційних питань участі у заході:

  Тел.: +380672311347
  Е-mail: 2311347@gmail.com